1.  DEFINIȚII

1.1 ”Site-ul” www.cursuriparentale.ro se află în folosința Cursuri Parentale SRL, cu sediul în str. Zăgazului, nr 21-25, One Herăstrău Plaza, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Comerțului București sub numărul J40/7565/2017, Cod fiscal RO 49946614, denumită în continuare ”Deținătorul site-ului”.

1.2 Prin accesul, navigarea si, în general, folosirea site-ului www.cursuriparentale.ro (“Site-ul”), dumneavoastră (“Utilizatorul”) sunteți de acord cu acești termeni și aceste condiții de folosire a acestuia. În plus, prin folosirea metodei plată online, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos, aplicate exclusiv în cazul plăților efectuate online. Termenii și condițiile se aplică și materialelor video (cursuri, programe video și evenimente online) de care dumneavoastră beneficiați prin intermediul Site-ului („Materialele Video”). 

1.3 Prin intermediul site-ului, deținătorul acestuia, în calitate de vânzător, asigură utilizatorilor ce accesează Site-ul posibilitatea de a avea acces la variate materiale video, printr-o plată de minim 249 lei, care sunt create și popularizate de către ”Deținătorul site-ului”. Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

1.4 Utilizator – orice persoană fizică ce accesează Site-ul în vederea informării și consultării materialelor acesteia, indiferent dacă optează sau nu pentru accesul la vreun produs/serviciu; 

1.5 Client – orice persoană care accesează Site-ul și efectuează o achiziție, accesând produse/servicii în nume propriu, atât pentru el, cât și pentru a fi oferit.

1.6 Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului să acceseze anumite secțiuni ale site-ului, anumite materiale;

1.7 Produse, bunuri și servicii – orice produs, bun sau serviciu promovat de către deținătorul site-ului și oferit prin intermediul acestuia;

1.8 Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate/accesate prin utilizarea unui echipament electronic.

 1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

2.1 Pentru a putea face o plată, pentru a accesa materiale informative, foto și/sau video, Utilizatorul se va înregistra pe Site. În acest sens vă obligaţi și garantaţi că furnizați date reale, exacte și complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă de domiciliu).

2.2 Deținătorul Site-ului își rezervă dreptul (nu și obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora. 

2.3 Prin accesarea Site-ului și a serviciilor puse la dispoziţie, utilizatorul garantează că oferă deținătorului Site-ului date corecte, fiind unicul responsabil pentru informaţiile furnizate.

 1. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI PLĂȚI

3.1 Un utilizator poate decide să se aboneze la conținutul de pe site, acțiune în urma căreia se va genera automat factura fiscală generată de Cursuri Parentale SRL, ce va fi trimisă pe e-mail. Abonarea presupune o plată recurentă lunară pentru care facturile generate se vor regăsi pe pagina contul meu, a abonatului logat pe Site. 

3.2 Ca urmare a plății, deținătorii site-ului vor prezenta Utilizatorului informații privind produsele/serviciile/materialele audio-video disponibile pe site. 

3.3 Prin plasarea unei plăți prin intermediul site-ului, utilizatorul acceptă comunicarea de către deținătorul site-ului prin e-mail a datelor/informațiilor absolut necesare procesării acesteia.

3.4 În urma plasării unei plăți pe Site se vor transmite între părți:

– informații și acces bunurile/serviciile;

– mențiuni clare cu privire la datele Utilizatorului precum și alte mențiuni speciale.

3.5 O acțiune de plată realizată pe site poate fi anulată de către deținătorul site-ului în urma unei notificări adresate Utilizatorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului utilizatorului, a tranzacției pentru plată online;
 2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri în cazul plăților online;
 3. datele furnizate de către utilizator în cadrul formularului de pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

3.6 Clienții din data de 14 mai vor beneficia de un discount de 35% din prețul abonamentului, de care vor putea beneficia pe toată perioada pe care abonamentul nu va fi întrerupt. Clienții din data de 15 mai vor beneficia de un discount de 25% din prețul abonamentului, de care vor putea beneficia pe toată perioada pe care abonamentul nu va fi întrerupt. Clienții din data de 16 mai vor beneficia de un discount de 15% din prețul abonamentului, de care vor putea beneficia pe toată perioada pe care abonamentul nu va fi întrerupt.  

 1. SCRIEREA ȘI ACCESUL LA MATERIALELE VIDEO

4.1 Materialele Video vă sunt oferite sub licență pentru o perioada specificată și nu vândute. Această licență nu vă dă dreptul de a modifica, de a distribui gratuit sau revinde Materialele Video în niciun mod (inclusiv prin partajarea informațiilor contului cu un cumpărător/distribuirea acestora către terți sau pe alte site-uri).

4.2 Astfel, Deținătorul site-ului vă acordă dumneavoastră o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru accesarea și vizualizarea Materialelor Video pentru care ați plătit toate sumele indicate, exclusiv în scopuri personale, necomerciale, educaționale, în conformitate cu prezenții Termeni. Orice alte utilizări sunt interzise în mod expres. Nu aveți dreptul de a reproduce, redistribui, transmite, cesiona, vinde, difuza, închiria, partaja, împrumuta, modifica, adapta, edita, crea lucrări derivate, sublicenția, transfera sau utiliza în orice alt mod orice Material Video de pe acest site.

 1. PLATĂ 

5.1 Sunteți de acord ca în cazul plasării unei plăți pe site, în sistem online, ne autorizați să retragem sumele aferente de pe cardul dvs. de debit sau credit. Plățile se fac prin serviciul de procesare plăți online oferit de Stripe. Termenii prezenți se completează în ceea ce privește procesarea plăților online cu termenii publicați pe site-ul operatorului de Plăți Stripe. 

5.2 Pentru procesarea plății nu se va percepe nicio taxă suplimentară.

5.3 Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă mulțumește pentru plata efectuată și vă oferă informațiile relevante pentru această operațiune. Aceste informații le veți primi de asemenea prin e-mail.

5.4 Plata cu cardul va apărea pe extrasul de cont cu numele Cursuri Parentale SRL.

5.5 Atunci când efectuați o plată, sunteți de acord să nu utilizați o metodă de plată nevalidă sau neautorizată. 

 1. ACORD

6.1 Utilizatorul este de acord ca, prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea Site-ului și plasarea unei comenzi, va încheia un contract cu efecte juridice cu Deținătorul site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu prezenții Termeni, nu vă înregistrați, accesați sau utilizați în alt mod Site-ul sau Materialele Video.

6.2 Prezenții Termeni (inclusiv orice acorduri și politici menționate în aceștia) constituie întregul acord între Utilizator și Deținătorul site-ului.

6.3 În cazul în care se constată că orice parte a prezenților Termeni este nevalidă sau neaplicabilă conform legii, atunci respectiva prevedere va fi considerată înlocuită de o prevedere validă și executorie care acoperă cât mai mult din intenția prevederii inițiale, iar restul prezenților Termeni vor continua să rămână în vigoare.

6.4 Chiar dacă Deținătorul site-ului întârzie exercitarea drepturilor noastre sau nu își exercită un anumit drept, acest lucru nu înseamnă că acesta a renunțat la drepturile sale în baza prezenților Termeni, putând decide să îi aplice în viitor. 

6.5 Atunci când cumpărați un bilet la un eveniment LaPrimulBebe, sunteți de acord cu filmarea și fotografierea dvs. în sala de curs. Fotografiile vor apărea pe paginile de social media LaPrimulBebe.

6.6 Agreând aceste termene și condiții luați la cunoștință faptul că în sala în care se desfășoară evenimentele LaPrimulBebe nu este permis accesul cu bebeluși și copii, ele fiind dedicate exclusiv părinților.

 1. RĂSPUNDERE

7.1 Este posibil ca platforma noastră să nu funcționeze într-un anumit moment, fie din motive de operațiuni de întreținere planificate sau dacă Site-ul întâmpină probleme. De asemenea, se poate întâmpla să întâmpinăm probleme de securitate. Acestea sunt doar exemple. Utilizatorul acceptă că nu va recurge la niciun fel de acțiune împotriva Deținătorului site-ului în niciunul din aceste tipuri de situații în care lucrurile nu se derulează cum ar trebui. 

7.2 Astfel, Materialele Video și conținutul acestora sunt furnizate așa cum sunt și în funcție de disponibilitate („as is” și „as available”). Asociația nu declară și nu garantează caracterul adecvat, fiabilitatea, disponibilitatea, oportunitatea, securitatea, lipsa de erori sau exactitatea Materialelor Video sau conținutului acestora și refuză în mod expres orice garanții sau condiții (exprese sau implicite), inclusiv garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare. Deținătorul site-ului nu garantează că veți obține rezultate specifice în urma utilizării Materialelor Video. Utilizarea de către dumneavoastră a Materialelor Video (inclusiv orice conținut) este în întregime pe propria dumneavoastră răspundere. 

7.3 Informațiile conținute în sau puse la dispoziție în Materialele Video nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la: aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. Utilizatorul ar trebui să consulte un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică a copiilor, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice tratament, acțiune, sau aplicarea de medicamente sau un preparat de către orice persoană ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-ului sau Materialelor Video.

7.4 Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare dintre partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, indiferent că sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau Materialelor Video, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

 1. POLITICA DE RETUR

8.1. Conform art. 16 lit. f din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor: ”Sunt exceptate de la dreptul de retragere: i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.”

8.2. Materialele Video LaPrimulBebe reprezintă un info produs (conținut software), care conform prevederilor legale nu pot fi supuse returnării.

 1. CESIUNE

9.1 Nu puteți cesiona sau transfera prezenții Termeni (sau drepturile și/sau licențele acordate în baza acestora). De exemplu, dacă v-ați înregistrat pe Site cu un cont, contul dumneavoastră nu poate fi transferat unui terț. Sunteți de acord că contul dumneavoastră, împreună cu toate drepturile legate de acesta sunt netransferabile.

9.2 Deținătorul site-ului poate cesiona prezenții Termeni (sau drepturile și licențele acordate în baza acestora) unei alte persoane juridice sau fizice, fără restricții. Nicio prevedere a prezenților Termeni nu conferă niciun drept, beneficiu sau reparație niciunei terțe persoane juridice sau fizice.

 1. ACTUALIZAREA PREZENȚILOR TERMENI

10.1 Putem actualiza periodic prezenții Termeni, pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi sau diferite, iar Deținătorul site-ului își rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a modifica și/sau de a efectua în orice moment modificări ale Termenilor. Dacă efectuăm orice schimbare materială, vă vom înștiința folosind mijloace evidente, cum ar fi prin notificare prin e-mail, trimisă la adresa de e-mail specificată în contul dvs. sau prin postarea unui anunț prin intermediul Site-ului. Modificările vor intra în vigoare în ziua în care sunt transmise/postate, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

10.2 Continuarea utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor noastre după efectuarea modificărilor va însemna acordul dumneavoastră față de aceste modificări. Orice Termeni revizuiți vor înlocui toți Termenii anteriori.

 1. CUM PUTEM FI CONTACTAȚI

Cea mai bună metodă de a intra în legătură cu noi este de a contacta echipa la adresa de e-mail [email protected]. Am vrea să auzim întrebările, preocupările și feedback-ul dumneavoastră despre Materialele Video și/sau Site.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

12.1 Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toată creația grafică și conținutul Site-ului sunt proprietatea Deținătorului site-ului. Fac excepție informaţiile și elementele grafice înregistrate de Utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

12.2 Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite de Site conţin informaţii confidenţiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile. 

12.3 Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informaţiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui Site, în parte sau complet.

12.4 Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul Site-ului.

12.5 Acest Conţinut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel și în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Deținătorului site-ului. 

 1. DISCLAIMER

Autorii cursurilor, evenimentelor și programelor video, nu țin loc de medic sau psiholog.

În acest sens, prin intermediul cursurilor, evenimentelor și programelor video, autorii lor nu sunt în măsură să trateze boli, să prescrie medicamente sau să țină loc de terapie. Rolul lor este să îți ofere cele mai bune informații și sfaturi din experiența lor personală și profesională și să îți faciliteze călătoria ta de părinte.

Rezultatul urmăririi Materialelor video depinde foarte mult de implicarea fiecărui părinte și aplicarea în mod corect a informațiilor oferite în cursurile, evenimentele și programele video, dar mai ales de adaptarea lor la propriul context.

Decizia de a urma sfaturile și tehnicile prezentate de către autori îți aparține în totalitate, la fel și gradul de implicare din partea ta. Îți reamintim că pentru orice aspect care ține de sănătatea ta sau a copilului/iilor tău/tăi, recomandarea noastră este să consulți medicul pediatru, care poate prescrie tratamente în urma unui consult și în deplina cunoștință de cauză.

Accesarea cursurilor, evenimentelor și programelor video implică luarea la cunoștință a factorilor de mai sus prezentați și acordul tău cu acești termeni.

 1. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail și prin SMS. Deținătorul site-ului poate face notificări privind schimbarea Termenilor și condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe Site.

 1. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termeni și condiții, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili.

 1. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că orice dispută este guvernată și interpretată în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătorești române competente. 

Deținătorul site-ului nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. 

 1. CLAUZE FINALE 

Termenii și condițiile reprezintă acordul părţilor și reglementează accesul de către Utilizator la serviciile Site-ului. 

În cazul în care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea și înscrierea datelor dumneavoastră pe acest Site acceptaţi termenii și condiţiile de mai sus, aceștia au valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și Deținătorul Site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi obligați și să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest Site.